Print this pageEmail to someoneShare on FacebookGoogle+
  • Aonori – tarmtang
  • Hijiki – hijiki tang
  • Kanten – agar
  • Konbu – kelp
  • Nori – tørrede tangblade
  • Wakame – wakame tang