Print this pageEmail to someoneShare on FacebookGoogle+

Buddhisme i Japan er blevet dyrket siden miden af 500-tallet hvor den blev indført fra Kina. Den har haft en stor betydning for udviklingen i Japan, både kulturelt og samfundsmæssigt og betyder den dag i dag utrolig meget for den japanske kultur. Ca. 2/3 af den japanske befolkning dyrker religionen i en eller anden grad. Der findes mange skoler inden for buddhismen, men i Japan er det især zen, shingon, Rene Land skolen og Nichiren der er de mest populære.

Artikler vedr. buddhisme:

Flere artikler undervejs…

Ryozen Kannon-templet i Kyoto buddhisme
Ryozen Kannon-templet i Kyoto med en 24 m høj statue af Bodhisattva Avalokiteśvara

Links til videre læsning ang. buddhisme i Japan

Danske sider

Udenlandske sider