11. februar 2022

Shōdo (書道), japansk kalligrafi er en traditionel del af den japanske kultur og æstetik. Kuglepen, blyanter etc. bruger japanerne som alle andre til at skrive med til daglig. Men kalligrafi skrevet med en pensel dyppet i en god sort tusch er stadig noget man værdsætter højt, der bliver undervist i det i skolen og der holdes også konkurrencer i hvem der kan skrive de smukkeste tegn. Shōdo stammer oprindelig fra Kina og kom til Japan i det 6. eller 7. århundrede sammen med kunsten at fremstille pensler, tusch og papir.

Typer af kalligrafskrift

Der er grundlæggende tre forskellige typer af kalligrafiskrift som har udviklet sig over tiden

  • Almindelige kalligrafiskrift (“trykte bogstaver”) (楷書, kaisho) en standardskrift som i sit udtryk er tættest på hvad man kan se på computeren eller på tryk.
  • Halvkursiv (行書, gyōsho) denne skrift lægger mindre vægt på på de enkelte strøgs nøjagtighed og fokuserer mere på hvordan hvert tegn flyder sammen med med det næste og forbindelsen mellem dem.
  • Kursiv (草書, sōsho) en mere abstrakt skrift hvor fokus ligger mindre på læsbarhed og mere på at kommunikere følelser og æstetisk kvalitet.

Redskaber til kalligrafi

  • Tuschstang (墨, sumi)
  • Japansk papir gerne lavet af morbærtræ (和紙, washi). Washi til kalligrafi er ikke så kraftigt.
  • Rivesten (硯, suzuri) til at rive tuschstangen sammen med vand
  • Papirvægt (文鎮, bunchin) til at holde papiret på plads
  • Sugende underlag (下敷き, shitajiki) gerne i filt eller lignende (trykkefilt er rigtig godt at bruge)
  • Kalligrafipensel (筆, fudé)
  • Evt. et segl til at signere ens kalligrafi

Ovenstående redskaber bruges også til japansk tuschmaling kaldet sumi-e. Her bruger man dog andre typer pensler, ofte kraftigere papir og en lidt anden type tusch. Japansk kalligrafi har en tæt tilknytning til zen-tankegangen især udtrykt gennem ensō. Zen kalligrafi praktiseres af de buddhistiske munke og også andre der praktiserer shodō. Det gælder om at rense hovedet og lade tegnene skabe sig selv, man skal ikke øve sig. Også i forbindelse med teceremonier, skal deltagerne kigge på et shodō værk for at klare hovedet. Dette er et vigtigt skridt i forberedelsen til en teceremoni. Da det tager tid at rive tuschen, er der mange der også benytter sig af flydende tusch på flaske kaldet bokuju.

Muso_Soseki_shodo
Kalligrafi af Musō Soseki (1275–1351, Japansk zen master, digter, og kalligraf. Kanji-tegnene “別無工夫” (“ingen spirituel mening”) er skrevet flydende, sammenhængende stil kaldet sōsho

Links til videre læsning

Udenlandske sider

Bøger