12. juli 2024

Bilkørsel

Det er nemt at leje bil og køre rundt i Japan på ferie. Læs mere her om krav til kørekort, veje og regler.

Kørekort

Kørekort ved midlertidigt ophold i Japan (internationalt kørekort)

Følgende gælder hvis du fx er på ferie i Japan og gerne vil leje en bil. 

Kun internationale kørekort udstedt i overensstemmelse med Genevekonventionen 1949 (gammel type) er gyldige i Japan. Internationalt kørekort udstedt i overensstemmelse med Wienerkonventionen 1968 (ny type) er ikke gyldigt til kørsel i Japan. Konventionen står på forsiden af kørekortet. 

Ved midlertidigt ophold i Japan i op til et år kan gyldigt internationalt kørekort anvendes. Man kan ikke lovligt føre motorkøretøj i Japan med et dansk kørekort uden også at have et gyldigt dansk internationalt kørekort. 

Læs alle detaljer på den danske ambassade i Tokyos hjemmeside og på siden Kørekort i udlandet (Internationalt kørekort) på Borger.dk.

Veje og regler 

Den største forskel mellem bilkørsel i Japan og Danmark er at man i Japan kører i venstre side af vejen. 

Man må køre bil fra man er 18 år gammel. Vejskilte og færdselsregler følger internationale standarder, og de fleste skilte er tosprogede (både på japansk og engelsk). Før man krydser et jernbanespor, skal man standse køretøjet helt. 

Hastighedsgrænserne er noget lavere end vi kender her i Danmark: 80-100 km/t på motorveje, 40 km/t i byområder, 30 km/t i sidegaderne i byerne og 50-60 km/t andre steder. 

Ved kørsel på motorveje (expressways), i visse tunneler og få andre steder skal man betale en vejafgift. 

ginza_tokyo
Ginza, Tokyo

Få mere info på disse hjemmesider: 

Driving a car – en generel intro fra Japan Guide 

Driving a Motor Vehicle in Japan – en guide fra Japan Automobile Federation (JAF) (her forklares også hvad de forskellige vejskilte betyder) 

Billeje 

Som nævnt tidligere: du skal være over 18 år og i besiddelse af et internationalt kørekort for at kunne køre bil i Japan. Der er flere biludlejningsfirmaer i Japan at vælge imellem, og mange har også engelske sider hvor man kan leje bil hjemmefra. 

Renting a car er en god intro til billeje fra Japan Guide. 

Drive Japan giver mange forslag til ture i bil rundt i Japan.

Taxa

Taxa er generelt billigere end i Danmark og kan være et fint supplement fx hvis man gerne vil besøge steder hvor der måske ikke er offentlig transport eller har brug for at blive kørt til sit overnatningssted med al bagagen. Ved de fleste større stationer holder der altid taxaer.

Taxaen kører efter taxameter og der gives ikke drikkepenge til chaufføren.

Taxa kan også bookes online, fx. via appen Go.

Se også introen Taxis in Japan fra JNTO. 

Taxaholdeplads og Kyoto tårn i baggrunden
Taxaholdeplads og Kyoto Tower i baggrunden