8. august 2023
Shintoisme og buddhisme er de to store religioner i Japan. Shintoisme er den oprindelig religion, mens buddhisme blev indført fra Kina i det 6. århundrede. Siden da har begge religioner eksistereret side om side og de fleste japanere betragter sig selv som både buddhister og shintotilhængere. Det udmønter sig i de forskellige ritualer fra de to religioner: ceremonier omkr. fødsel og bryllup finder sted ved en shintohelligdom, mens begravelser altid foregår fra et buddhistisk  tempel. Begge religioner har haft stor indflydelse på forskellige sider af den japanske kultur: te-ceremoni, den japanske have mm.