16. august 2022

Komo maki (菰巻き) er en traditionel japansk måde at fange særlige fyrretræs-natsværmere vha. stråmåtter der bindes fast om træstammerne. Natsværmeren med det japanske navn matsugahera og det latinske navn Denrolimus spectabilis er en særlig natsværmer der lever af nålene på fyrretræer. Den findes i Japan, Sibirien og på den koreanske halvø.

Når vejret bliver koldere vil de evt. natsværmere der er i et fyrretræ prøve at finde et sted at overvintre gerne blandt nedfaldne blade på jorden og klatrer derfor ned af stammen. For at fange dem og fjerne dem laver man en såkaldt komi maki dvs. en stråmåtte-binding som er en fælde. Dvs. man binder en stråmåtte rundt om stammen med to snore en øverst og en nederst på stråmåtten. Den øverste snor bindes lidt løst, mens den nederste strammes fast til. Fordi stråmåtten er varm og et godt skjulested kravler spinderne ind under stråmåtten og bliver der vinteren over. De er fanget fordi den nederste snor er strammet godt til.

Inden foråret kommer og spinderne vågner fjernes stråmåtten og den brændes sammen med de evt. spindere der er. Komo bindes om fyrretræernes stammer i slutningen af oktober måned når frosten kommer og fjernes igen i de første par uger af februar inden foråret for alvor sætter ind.

Der er stillet spørgsmålstegn ved hvor effektive fælderne er og det er konstateret ved undersøgelser at de indsamler insekter som faktisk er gode for fyrretræerne. Det er især i mere traditionelle parker og haver at komo maki anvendes – især i Tokyo f.eks. Rikugien-haven – og komo maki bruges nok også nu lige så meget som en markering af vinterens komme.


Links til videre læsning

Udenlandske sider

 Komo-maki (or why is that tree wearing a straw mat?)!

Straw belts – artikel fra Japan Times